Ravn naturveiledning ​

Jeg ble født i Key West Florida USA, men er oppvokst på Ulvøya i Oslo. Jeg har så lenge jeg kan huske hatt et dypt forhold til og stor interesse for natur. Sommerferiene i oppveksten besto av besøk til besteforeldre i edelløvskogene på østkysten av USA, og til hytta på Hardangervidda. Jeg begynte tidlig med et aktivt friluftsliv med fisking, fridykking og overnattinger i marka rundt Oslo. Etter artium prioriterte jeg å reise for å oppleve naturen også i andre land. Jeg seilte sammen med fire kamerater ett år rundt Atlanterhavet i en 33 fots seilbåt, kjørte gjennom Australia og jeg har ved flere anledninger reist til Costa Rica i Mellom-Amerika, der jeg har jobbet med Naturvern og Permakultur. Etter å ha jobbet i Greenpeace og Regnskogfondet her i Oslo i noen år, tok jeg en bachelor i Økologi ved Høyskolen i Telemark. Etter dette tok jeg en Master i Naturforvaltning ved NMBU. I masteroppgaven skrev jeg et forslag til naturveiledende stier ved Østensjøvannet i Oslo. Parallelt med masteren tok jeg et årskurs i Fuglers lyder og utseende i West- Palearktis ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Jeg har også iløpet av årene tatt en rekke kurs i naturveiledning ved Tom Brown jr Trackerschool i USA, og ved andre læresteder i norden. Jeg er lektor i Praktisk pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Under studiet spesialiserte jeg meg på ute-undervisning. Jeg kombinerer mesterlære med konfluent pedagogikk samt undervisningsformer jeg har lært på naturskoler i USA (Coyote Teaching). Jeg er i tillegg Certified Interpretive Guide fra The National Association for Interpretation.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravn naturveiledning er et enkeltpersons foretak jeg opprettet i 2014. Jeg håper med dette foretaket å kunne inspirere folk i alle aldre til å styrke kunnskapen, vennskapet og kjærligheten til naturen.

Jeg begynte allerede som ung å vise frem ting jeg fant på mine oppdagelsesferder i naturen til venner og familie. I voksen alder har samarbeidet med Per Ingvar Haukeland, Ph.D., ved Telemarksforskning i Bø, med planlegging av undervisning og naturveiledning for studenter og ansatte i det offentlige, gitt viktige erfaringer. Etter oppstart har jeg jobbet med:

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Et samarbeid med Statens naturoppsyn om naturveiledning for brukere av de 7 frisklivsentralene i Follo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i Rovdyrforskning og konsulenttjenester ved Nordre Øyeren våtmarkssenter.

 

 

                                              

                                                       

                                                       Sommercamp for vanskeligstilte unge

 

 

 

 

                                              

                                                       Fremtidsverksted med tema naturen som inspirasjonskilde til en klimavennlig fremtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo våtmarkssenter: Naturveiledning for barnehager, ungdomskoler, videregående og universiteter i en rekke temaer som omhandler våtmark, biodiversitet og generell naturforvaltning. Uteundervisningen blir gitt i områdene rundt Lilløyplassen naturhus ved Fornebo og ved Bakkehavn, Østensjøvannet. Jeg har også hatt et spesielt ansvar for undervisning for Sommerskolen Oslo i et opplegg om fugler, og i undervisning i Den naturlige skolesekken for Rustad skole i Oslo. Jeg har også i samarbeid med SNO holdt flere kurs for lærere i naturaktiviteter for barn og ungdom samt kurs om bruk av spor og sportegn i undervisningen.

Den Kulturelle skolesekken : Et opplegg kalt Poesi og Zoologi sydd sammen etter inspirasjon fra USA. "River of words"

 

Skiforeningen: Kurs i naturglede, naturnærvær og ute-undervisning for Skiforeningens instruktører.  

 

 

 

 

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark: Jeg jobber til daglig på besøkksenteret på Skjærhalden i en 50% stilling som konsulent og naturveileder med ansvaret for innhold og kvalitet på formidlingen ved senteret. 

Jeg har også bred erfaring som foredragsholder hos universiteter, foreninger og organisasjoner. 

 

 

                             

 

                                

 

       

Bli med inn i naturen!