top of page

 

Ravn naturveiledning ​

Jeg ble født i Key West Florida USA, men er oppvokst på Ulvøya i Oslo. Jeg har så lenge jeg kan huske hatt et dypt forhold til og stor interesse for natur. Sommerferiene i oppveksten besto av besøk til besteforeldre i edelløvskogene på østkysten av USA, og til hytta på Hardangervidda. Jeg begynte tidlig med et aktivt friluftsliv med fisking, fridykking og overnattinger i marka rundt Oslo. Etter artium prioriterte jeg å reise for å oppleve naturen også i andre land. Jeg seilte sammen med fire kamerater ett år rundt Atlanterhavet i en 33 fots seilbåt, kjørte gjennom Australia og jeg har ved flere anledninger reist til Costa Rica i Mellom-Amerika, der jeg har jobbet med Naturvern og Permakultur. Etter å ha jobbet i Greenpeace og Regnskogfondet her i Oslo i noen år, tok jeg en bachelor i Økologi ved Høyskolen i Telemark. Etter dette tok jeg en Master i Naturforvaltning ved NMBU. I masteroppgaven skrev jeg et forslag til naturveiledende stier ved Østensjøvannet i Oslo. Parallelt med masteren tok jeg et årskurs i Fuglers lyder og utseende i West- Palearktis ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Jeg har også iløpet av årene tatt en rekke kurs i naturveiledning ved Tom Brown jr Trackerschool i USA, og ved andre læresteder i norden. Jeg er lektor i Praktisk pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Under studiet spesialiserte jeg meg på ute-undervisning. Jeg kombinerer mesterlære med konfluent pedagogikk samt undervisningsformer jeg har lært på naturskoler i USA (Coyote Teaching). Jeg er i tillegg Certified Interpretive Guide fra The National Association for Interpretation.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravn naturveiledning er et enkeltpersons foretak jeg opprettet i 2014. Jeg håper med dette foretaket å kunne inspirere folk i alle aldre til å styrke kunnskapen, vennskapet og kjærligheten til naturen.

Jeg begynte allerede som ung å vise frem ting jeg fant på mine oppdagelsesferder i naturen til venner og familie. I voksen alder har samarbeidet med Per Ingvar Haukeland, Ph.D., ved Telemarksforskning i Bø, med planlegging av undervisning og naturveiledning for studenter og ansatte i det offentlige, gitt viktige erfaringer. Etter oppstart har jeg jobbet med:

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Et samarbeid med Statens naturoppsyn om naturveiledning for brukere av de 7 frisklivsentralene i Follo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i Rovdyrforskning og konsulenttjenester ved Nordre Øyeren våtmarkssenter.

 

 

                                              

                                                       

                                                       Sommercamp for vanskeligstilte unge

 

 

 

 

                                              

                                                       Fremtidsverksted med tema naturen som inspirasjonskilde til en klimavennlig fremtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo våtmarkssenter: Naturveiledning for barnehager, ungdomskoler, videregående og universiteter i en rekke temaer som omhandler våtmark, biodiversitet og generell naturforvaltning. Uteundervisningen blir gitt i områdene rundt Lilløyplassen naturhus ved Fornebo og ved Bakkehavn, Østensjøvannet. Jeg har også hatt et spesielt ansvar for undervisning for Sommerskolen Oslo i et opplegg om fugler, og i undervisning i Den naturlige skolesekken for Rustad skole i Oslo. Jeg har også i samarbeid med SNO holdt flere kurs for lærere i naturaktiviteter for barn og ungdom samt kurs om bruk av spor og sportegn i undervisningen.

Den Kulturelle skolesekken : Et opplegg kalt Poesi og Zoologi sydd sammen etter inspirasjon fra USA. "River of words"

 

Skiforeningen: Kurs i naturglede, naturnærvær og ute-undervisning for Skiforeningens instruktører.  

 

 

 

 

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark: Jeg jobber til daglig på besøkksenteret på Skjærhalden i en 50% stilling som konsulent og naturveileder med ansvaret for innhold og kvalitet på formidlingen ved senteret. 

Jeg har også bred erfaring som foredragsholder hos universiteter, foreninger og organisasjoner. 

 

 

                             

 

                                

 

       

nmbulogo.PNG
Interpret.PNG
hvalerlogoen.PNG
heriq.PNG
freds.PNG
kulturelleskolesekken.PNG
Skiforeningen.PNG
usn.PNG
hioa.PNG
oslosko.PNG
Uio.PNG
Bli med inn i naturen!
bottom of page